Linnérabatten

Vår Linnérabatt – liten lustgård till Linnés ära

linnerabatt

våren 2007

År 2007 var det 300 år sedan Carl von Linné föddes och en rad aktiviteter till hans ära och i hans anda genomfördes. Denna är en av Södermalms bästbevarade!

Vår rabatt ligger intill Gråbos kvarter och är ungefär 5 x 5 meter. Här finns en skiss över utformningen av rabatten: bildarkiv och en växtförteckning. Vi har fått plantor och anläggningshjälp av kommunen men det är vi själva som står för underhållet.