Kompostering

I föreningen komposterar vi för återbruk och jordförbättring.

Vi tar hand om vårt egna trädgårdsavfall i komposter på våra lotter. Föreningens löv, klipp och rens komposteras i gemensamma kompostbingar. Grenar och lagom grova grenar kör vi i vår egen flistugg. Material blandas och varvas i lager med sjövatten från Mälaren. Vi får på det viset gammalt material att bli till ny jord. Vi brukar använda stallgödsel som hämtas från stall eller 4H-gård, den omisskännliga doften av djur och natur brukar kännas över området speciellt på våren. Vi har samarbete med Vattenfall om hämtning av material som är svårt att ta hand om såsom rotogräs, rosor och andra taggiga växtdelar. Det går till återanvändning via Stockholms Biokolsanläggning i Hagsätra.