Groddammar

Groddammar

Det finns entusiaster som värnar om grodorna i innerstan och då särskilt grodorna på Långholmen där de håller till i dammen på Grindstugan 8. För att utöka lekmöjligheterna för grodorna och därigenom grodbeståndet har några entusiaster sett till att även ett par dammar på Långholmen anlagts. Läs om Stockholms Herpetologiska Förening.