Sjöbevattning

Sjöbevattningsanläggningen var föreningens stora arbete under 1997. Systemet innehåller en dränkpump som tar upp vatten till en tryckstegringspump som fyller två pressostattankar. Därifrån trycks vattnet ut i fyra matarledningar till tappkranar. Vi har fått ett bättre, mjukare och varmare vatten till våra odlingar och slipper vattna med renat, klorerat vatten.

Vi har nu kunnat utvärdera sjöbevattningen under en rad somrar, både regniga och torra. Systemet har klarat sig mycket bra efter en del justeringar.sjobevattningVATTEN