Sjöbevattning

Koloniföreningens vattenförsörjning

Koloniföreningen har två separata ledningssystem för vatten. Ett system för kommunalt dricksvatten och ett system för bevattning med sjövatten. Sjövattensystemet byggdes som ett led i vår strävan att vara en miljömedveten förening. Vi slipper använda renat och klorerat dricksvatten för bevattning och vi har fått ett mjukare och varmare vatten till våra odlingar.

Dricksvattensystemet består till stora delar av de gamla ledningar som fanns innan sjöbevattningen installerades. Tappkranar finns utplacerade i alla kvarter och har en blå märkning.

Sjövattensystemet är från 1997 och består av en dränkpump i Mälaren som för upp vatten till en tryckstegringspump som trycker in vattnet i två tankar placerade i ett speciellt pumphus. Därifrån går fyra ledningar ut till de olika kvarteren.

På vintern måste båda systemen stängas av och tömmas på vatten för att inget skall frysa sönder.

sjobevattningVATTEN