Odlingsrådgivning

Tips när potatisbladen möglar

Tydligen är det bäst att blasta av när detta inträffar. Läs mer i artikeln om bladmögel

Användbart ogräs

Även ogräs  kan komma till nytta i matlagningen. Här kommer flera recept på ogräs och örter att prova.

Biväxter
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) har en del information om biväxter:
Bra honungs- och pollenväxter
Några vanliga biväxter
Bitidningen nr 4 2012 om bra honungs-och pollenväxter
Britt-Maries Bivaxsalva recept

Rekommendationer om planteringsavstånd och växthöjd (Stulen från Söderbrunn!)
Växter som hänger ut kan vara i vägen för andra och kan skugga grannlotterna. Så här gör du för att undvika detta. Notera att träd får endast planteras på stuglotter, inte odlingslotter.

Planteringsavstånd från lottgräns
Träd – minst 2 m
Spaljéträd och pelarträd – minst 1 m
Buskar – minst 1 m
Klippt häck – minst 0,5 m

Höjd
Kronträd – högst 3 m
Spaljé- eller pelarträd – högst 2,5 meter, d v s tre eller fyra grenvarv. Välj svagväxande sorter med grundstam M26 eller B9. Inga parkträd som t.ex. en, gran, pil, lind, alm, kastanje eller björk får planteras.

Hallon sprider sig. Sätt dem därför inte för nära lottkanten. Plantera inte pil, eftersom det är
näringskrävande och har mycket långa rötter som växer in på grannarnas lotter.

Sjötullens fruktträd
Vi har låtit äpplen och päron från Sjötullens fruktträd artbestämmas på Nordiska Museet. Läs beskrivningen  applen_och_paron..

Träd på odlingslott
Enligt våra ordningsregler får inte träd, buskar och andra högre växter planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m. Det innebär att träd inte får planteras på odlingslotter. Inte heller får buskar utvecklas till träd på odlingslotter. Nästa års syn ska kontrollera detta.

Så har man ju ibland i samråd med granntomt, kommit överrens om att endera part kan plantera ex en buske som kan skugga något på grannens tomt, beroende på hur solen står osv. Då det står att de inte får orsaka besvär, så har vi tolkat det så att angränsande lott får upplysa om att det är till besvär. Annars är det i samförstånd.