Introduktionsmaterial

Introduktionsmaterial för sommarodlare, nya (och gamla) medlemmar

Välkommen till Långholmens koloniträdgårdar! Föreningen har sammanlagt 66 lotter, utspridda på fyra områden; Stora Sjötullen, Grindstugan, Knapersta och Gråbo. Områdena har namn efter de stora byggnader som finns vid resp område. Föreningen har funnits som en öppen koloniförening sedan 1983. Tidigare odlades området av anställda på fängelset. Vi vill att koloniområdet ska vara en plats för både odling och rekreation och glädje. Det är lika viktigt att sitta ned och dricka kaffe och njuta som att spadvända jorden. Vi önskar att medlemmarna tar sig tid att göra båda delar.

Nya odlare är först sommarodlare under en säsong för att känna på kolonistlivet. Därefter kan man bli invald som medlem i föreningen. Sommarmedlemmar behöver inte delta på föreningens arbetsdagar, men är naturligtvis välkomna.

Föreningen är en del av kolonirörelsen och tillämpar de stadgar och medlemsavgifter som är brukliga. Förutom arrendeavgiften till staden betalar sommarodlare bara avgift till föreningen. Sommarodlare får därför inte den tidning, Koloniträdgården, som medlemmarna får.

Läs hela Introduktionsmaterial som PDF-fil.

FSSK:s normalstadgar med kommentarer för koloniträdgårdsföreningar finns här som PDF-fil.

Ordningsföreskrifterna finns här som PDF-fil.

Kompletterande föreskrifter finns här som PDF-fil.

Regler för medodlarskap
En medlem kan ha en medodlare. Läs mer.