På gång

BSL1webbSödermalms stadsdel har donerat 120 pluggplantor (myskmalva, ängsviol, åkervädd, gullviva m fl) som är nu planterade mellan Gråbo
och Knapersta och blir förhoppningsvis en äng. Redan nu växer många ängsväxter och även en del akleja och iris.
BSL2webbMen nästa sommar blir det ännu finare!