Om Långholmens koloniträdgårdar

Om koloniföreningen

Långholmens Koloniträdgårdar förfogar över 66 lotter (34 stuglotter och 32 odlingslotter), fördelade på fyra trädgårdar: Sjötullen, Gråbo, Knapersta och Grindstugan.

Förutsättningarna för odling varierar från lott till lott. En del passar fint till köksträdgård, andra lämpar sig bättre för blommor och bergspartier.

Det finns alltså utrymme för specialintressen, men vår inriktning är ekologisk odling.