Om Långholmens koloniträdgårdar

Om koloniföreningen

Långholmens Koloniträdgårdar förfogar över 66 lotter (34 stuglotter och 32 odlingslotter), fördelade på fyra trädgårdar: Sjötullen, Gråbo, Knapersta och Grindstugan.

Förutsättningarna för odling varierar från lott till lott. En del passar fint till köksträdgård, andra lämpar sig bättre för blommor och bergspartier.

Det finns alltså utrymme för specialintressen, men vår inriktning är ekologisk odling.

            

Långholmens Koloniträdgårdar är en del av kolonirörelsen. Som odlare vill vi ju ha tillgång till ren jord, rent vatten och ren luft för att få friska och hälsosamma grönsaker, bär och frukter.

Många av de stora globala miljöfrågorna som växthuseffekt, övergödning av vattendrag, försurning och utsläpp av giftiga ämnen, handlar om fel val i våra dagliga liv.

Övergödningen är till stor del en följd av jordbrukets överanvändning av handelsgödsel, andra källor är fordonstrafiken och förbränning av fossila bränslen. Vi har som odlare en
möjlighet att vara med och spela en positiv roll för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Hur kan vi göra det?

Läs hela miljöpolicyn Miljöpolicy 

För mer information hänvisar vi till:

 • Svanen – när det gäller byggskivor, hygienartiklar, köksinredningar, maskiner, rengöringsmedel, papper, behandlat trä, utemöbler mm
 • Bra Miljöval – när det gäller elenergi, textil, kemiska produkter,
  godstransporter, persontransporter mm
 • KRAV – när det gäller gödsel, jordförbättring,
  växtvård/växtskydd, fröer, utsäde, plantor, textilier mm
 • FSC (Forest Stewardship Council) – när det gäller trä, utemöbler, grillkol mm
 • Folksams byggmiljöguide – när det gäller byggskivor,
  golvbeläggning, lim, färg, fogmassor mm (ingen egen märkning)