Att bli medlem

Många är intresserade av att få tillgång till en odlingslott på Långholmen, så väntetiden är lång. Om du vill anmäla ditt intresse, så får du information här:

Som medlem i föreningen kan den antagas som är myndig, mantalsskriven inom Stor-Stockholm (alla kommuner i Stockholms län). Person som erbjuds en kolonilott får inte ha tillgång till annan odlingsmöjlighet, till exempel villatomt, sommarbostad eller arrende- eller nyttjanderätt till annan koloni- eller fritidsträdgård.

Hur du anmäler dig till intresselistan:

  • Skicka ett mail till intresselistan@langholmenskolonier.se för att anmäla intresse.
  • Betala in 150 kronor till vårt bankgiro 829-2419 vilket också är vår årsavgift. Inbetalningen märks med ny intresselistan, namn, adress och mailadress.

Ett informationsmail eller brev skickas i januari varje år, som bekräftelse på att du finns med på vår intresselista och som en uppmaning att betala årets avgift.

  • Ingen påminnelse avseende betalning av avgift för att stå på intresselistan skickas ut. Den som inte betalar sin avgift anses ej längre ha intresset kvar och stryks från intresselistan.
  • Har du flyttat eller bytt mailadress? Säkerställ då att den informationen når Långholmens koloniträdgårdar så att du inte missar din betalningsanmodan av den anledningen.

Känner du dig osäker angående betald/obetald avgift maila gärna intresselistan@langholmenskolonier.se för information!

De senaste åren har föreningen haft 2 – 5 lediga odlingslotter att dela ut/år. Väntetiden för dessa har varit ca 12 år.

Vi har en regel, som innebär en begränsning av väntetiden. Om du blir erbjuden en ledig odlingslott, kan du ”tacka nej” två gånger. Säger du nej den tredje gången, kommer du att strykas från intresselistan.

När vi fördelar lotter tar vi i första hand hänsyn till väntetid och vi strävar också efter en någorlunda jämn ålders- och könsfördelning. I en ideell förening som vår, med blygsam ekonomi, måste medlemmarna själva klara gemensamma arbeten, därför sätter vi värde även på andra färdigheter än ”gröna fingrar”. Ibland har vi tungt arbete som fordrar rejäla kroppskrafter, andra gånger behövs ett mekaniskt snille för att reparera gräsklippare, verktyg, bevattningsanläggningen m.m.

I verksamheten följer vi stadgar och bestämmelser som Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar utarbetat.

Nya medlemmar betalar 700 kr i inträdesavgift till föreningen. De årliga avgifterna ligger på runt 1.200 kronor. I den summan ingår avgift till staden och alla förenings- och förbundsavgifter.