Att anmäla sig till intresselistan

Många är intresserade av att få tillgång till en odlingslott på Långholmen, så väntetiden är lång. Om du ändå vill anmäla ditt intresse, så finner du kontaktuppgifter nedan. Det kostar 150 kronor per år att stå på intresselistan, så kom ihåg att göra en ny inbetalning varje år.

Under 2017 har föreningen haft fyra lediga lotter att dela ut. De fyra som fick odlingslotter hade stått på intresselistan sedan 2004-2005. I maj 2017, finns det 164 personer anmälda till vår intresselista och väntetiden för att bli erbjuden en odlingslott är ca 10 – 15 år. För att vår intresselista inte skall bli alltför lång, har vi infört en regel, som innebär en begränsning av kötiden. Nämligen; om du blir erbjuden en ledig odlingslott, kan du ”tacka nej” två gånger, säger du nej den tredje gången, kommer du att strykas från listan.

När vi fördelar lotter tar vi i första hand hänsyn till kötid, men vi strävar också efter en någorlunda jämn ålders- och könsfördelning. I en ideell förening som vår, med blygsam ekonomi, måste medlemmarna själva klara gemensamma arbeten, därför sätter vi värde även på andra färdigheter än ”gröna fingrar”. Ibland har vi tungt arbete som fordrar rejäla kroppskrafter, andra gånger behövs ett mekaniskt snille för att reparera gräsklippare, verktyg, bevattningsanläggningen m.m.

Många undrar över hur man får ett kolonihus på Långholmen. Vägen dit är också lång. Om en så kallad stuglott blir ledig, görs en värdering av den lediga lotten, där växt- och husvärde avgör priset. Föreningens medlemmar får sedan anmäla sitt intresse och stuglotten tillfaller den med längst medlemsskap i föreningen.

Första året som kolonist får du hyra din lott lite billigare som ”sommarland”. Det är både för att ge dig möjlighet att prova på att vara odlare och föreningen möjlighet att lära känna dig som kolonist. I verksamheten följer vi stadgar och bestämmelser som Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar utarbetat.

Nya medlemmar betalar 700 kr i inträdesavgift till föreningen. De årliga avgifterna varierar sedan från 1200 – 3500 kronor beroende på typ av lott och dess storlek. Då ingår arrendeavgift till staden och alla förenings- och förbundsavgifter.

Till medlem i föreningen kan den antagas som är myndig, mantalsskriven inom Stor-Stockholm (alla kommuner i Stockholms län) och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan koloni- eller fritidsträdgård. Du kan anmäla dig till vår intresselista genom att betala in anmälningsavgiften 150 kronor till vårt bankgiro 829-2419, märk inbetalningen med ”ny intresselistan, namn och adress.” Du kommer att få ett informationsbrev varje höst, som bekräftelse på att du finns med på vår intresselista och som en påminnelse om nästa års inbetalning.

För att ställa dig i kö i vår intresselista var vänlig skicka ett mail till intresselistan@langholmenskolonier.se.

FSSKs Kommittén för Framtidsfrågor har under 2013 ställt frågorna ”Antal personer i intresselistan” samt ”Uppskattad väntetid” till föreningarna. Du kan här ladda ner sammanställningen.